Kennis Centrum

Kennis Centrum

Bevolkings Registratie

De belangrijkste bronnen waarin de overheid gegevens over voorouders heeft vastgelegd, zijn de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.Om verder terug te gaan in de tijd hebben naast de burgerlijke overheid ook kerkelijke functionarissen gegevens over dopen, trouwen en begraven naast hun ledenlijsten vastgelegd.Verder zijn er registraties rond immigratie en emigratie en verkiezingen. Voorbeelden: borgbrieven of akten van indemniteit, poorterregistraties, staten van landverhuizers, volkstellinggegevens en registres civiques. De belangrijkste bronnen blijven echter de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaten-boeken.

zie voor details : Bronnen

De belangrijkste bronnen waarin de overheid gegevens over voorouders heeft vastgelegd, zijn de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.Om verder terug te gaan in de tijd hebben naast de burgerlijke overheid ook kerkelijke functionarissen gegevens over dopen, trouwen en begraven naast hun ledenlijsten vastgelegd.Verder zijn er registraties rond immigratie en emigratie en verkiezingen. Voorbeelden: borgbrieven of akten van indemniteit, poorterregistraties, staten van landverhuizers, volkstellinggegevens en registres civiques. De belangrijkste bronnen blijven echter de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaten-boeken.

zie voor details : Bronnen

Familienamen

Hallo, ik ben..’ ‘Aangenaam, mijn naam is...’. Het eerste wat je van iemand te weten komt, is meestal hoe hij of zij heet. Namen, en in het bijzonder familienamen, wekken onze interesse, omdat ze zeldzaam zijn of misschien juist heel gewoon, of omdat we ze vreemd of grappig vinden.

Familienamen hebben onmiskenbaar een betekenis. Ooit werden ze gegeven op basis van bepaalde motieven die nu niet altijd even doorzichtig meer zijn. Familienamen weerspiegelen een stukje taal- en cultuurgeschiedenis. Heel vaak verraden ze bovendien onze geografische herkomst of beroep van de voorvaderen.

zie voor details : Namen

Persooons registratie in het verleden

Een van de vele vragen, die een beginnend genealoog zich stelt is: Hoever kun je teruggaan in je familiegeschiedenis?

Omdat alleen strikt biologische afstamming wordt erkend, moet elke mythevorming worden uitgebannen. Weg dus met Dido en Áeneas, maar ook met Clovis en Karel de Grote als mythische oervaders.

zie voor details : Registratie

Graden van verwantschap

Graden van verwantschap zijn niet zo eenduidig er bestaan de navolgende tellingen:

  • Naar Romeins recht
  • Naar Germaans recht
  • Naar Canonieke recht.

In rechte lijn is er bij de gradering van de verwantschap naar de diverse systemen geen verschil. De graad van bloedverwantschap vindt men door het aantal geboorten te tellen, dat tussen de betreffende generaties ligt. Tussen vader en zoon bestaat dus een één-graads verwantschap, tussen grootvader en kleinzoon een twee-graads, enzo-voort. Het wezenlijke verschil zit hem in de gradering als er een zijlijn aan te pas komt.

zie voor details : Verwantschap

Erfelijke factoren

Erfelijkke factoren, zowel zichtbare als onzichtbare verschijningsvormen, kunnen de genealogie niet alleen van dienst zijn, mogelijk is er ook nog een voorspellend effect.

Dat zit in de familie wordt vaak gezegd. Men doelt dan vaak op gedrags eigenschappen, ziektes of overlijdensoorzaken.

Bloedgroepen zijn een factor die een duidelijk stempel kunnen drukken op de genealogie, die ook zaken aan het licht kunnen brengen die mogelijk minder aangenaam zijn, of toch voor betrokkenen interessant.

zie voor details : Erfelijke Factoren

Kalender

De kalender (Juliaanse en Gregoriaans), de jaarwisselingen zijn door de jaren heen gewijzigd. Als we met ons onderzoek door de tijd heengaan komen we ze tegen

zie voor details : Kalender